Čarugin grob na Aninom groblju

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Ul. Svete Ane 90

Jovo Stanisavljević Čaruga položen je u ovaj grob u veljači 1925., nakon što je javno obješen zbog dokazanih 9 ubojstava, 16 razbojništva i 3 pljačke, a tada je imao samo 28 godina. Uvelo cvijeće na grobu dokaz je da se nekadašnjeg straha i trepeta slavonske ravni, koji iza sebe nije ostavio potomke, i danas ponetko sjeti. 

Bio je sin svinjara iz Bara pored Orahovice, a s obzirom da je ostao na pučkoj školi, bilo je nejasno od kuda je pokupio brojna znanja kojima je raspolagao. Pisao je statute, pravilnike, deklaracije, čitao te pažljivo proučavao policijske udžbenike kako bi bio superioran policiji. Čaruga je bio i jedan među potpisnicima prvog dokumenta u kojem se spominje Jugoslavija kao komunistička država.

Img 0834