Kapucinski samostan

U Kapucinskoj ulici u Osijeku se nalazi Kapucinski samostan i crkva posvećena apostolu sv. Jakovu Starijem. Samostan i crkva su izgrađeni na posjedu Ivana Jakova von Eggendorffa, kojega je on darovao kapucinima. Samostan je završen 1710. godine., a između 1721. i 1723. godine. počela je gradnja barokne crkve. Crkva je izgrađena 1727. godine, a po završetku gradnje crkvu je (7. rujna 1727. godine) posvetio đakovačko-bosanski biskup Petar Bakić de Lack. Do 1920. g. samostan i crkva su pripadali Austrijsko-mađarskoj provinciji. U samostanu je od 1954. do 1971. godine djelovalo  sjemenište i Serafska srednja škola za spremanje svećenika.

Img 0879