Spomenik Slobodi

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Trg Ante Starčevića 16

Nalazi se u parku Svetog Florijana, a rad je akademskog slikara i kipara Stjepana Brlošića. Podignut je 29. studenoga 1968. godine u spomen 25. obljetnice osnivanja VI. korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.

Spomenik sloboda 1