Crkva sv. Stjepana Ugarskog Bistrinci

Crkva je građena 1813. godine uz pomoć patrona, valpovačkoga vlastelina baruna Josipa Ignaca Hillepranda von Prandaua i župljana; Posvećena je sv. Stjepanu Ugarskom, mađarskom kralju, obnavljana je 1896., 1925. i 1946., a 1955. godine nešto i proširena. Kip sv. Ane u prirodnoj veličini postavljen je pred crkvom u povodu 200-te godišnjice svetišta sv. Ane pokraj Bistrinaca 1996. godine, a rad je belišćanskog kipara Borislava Bojanića. Godine 2001., nakon dogradnje, crkva je ukupne tlocrtne površine 300 m². Najstariji je crkveni objekt na području Grada Belišća. Crkveni god slavi se 20. kolovoza.

Bistrinci