Biciklističke staze

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Osijek

Osijek se nalazi na međunarodnoj biciklističkoj ruti uz Dunav, na putu od Njemačke preko Austrije i Mađarske do Srbije, Rumunjske i Bugarske. Europska biciklistička ruta Euro Velo 6 od Atlanskog oceana do Crnog mora također prolazi kroz grad. U blizini grada prolazi i biciklistička ruta Euro Velo 13, tzv. ruta „željezne zavjese“ te biciklistička ruta uz rijeku Dravu. S gotovo 40 kilometara biciklističkih staza, grad se lako može obići „na dva kotača“. Okolicu Osijeka, posebice Baranju te Aljmaš, Erdut i Dalj, najzanimljivije je obići biciklom. Pošto je Osijek na Dunavskoj biciklističkoj ruti, preko Erduta i Dalja je najbolje zaputiti se dalje prema Vukovaru i Iloku te još dalje prema Novom Sadu.

Img 0780