Dvorska kapela sv. Trojstva

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Osječka ul. 54

Kapela Sv. Trojstva smještena je unutar zidina dvorca Prandau-Normann, najstarija je crkva u Valpovu te ima barokna stilska obilježja. Temelji i najstariji dijelovi zidina datiraju iz 15. stoljeća.

Od nekadašnjeg bogatog inventara danas se u njoj nalaze samo orgulje i propovjedaonica. 

Crkva dvorac 1