Rijeka Drava

Znate li da se upravo uz rijeku Dravu vezuje se sam postanak grada Belišća?

Godine 1884. firma S. H. Gutmann iz Velike Kaniže (Mađarska) kupuje lokaciju Belistje, u tadašnjoj katastarskoj općini Bistrinci nizvodnije na desnoj obali Drave, neplodnu rudinu okruženu kvalitetnim hrastovim šumama i podiže prvu pilanu, a kasnije i naselje Belišće.  

Po Dravi su se splavovima, skelama i manjim brodovima  prevozila drva, tanin i razni drvni proizvodi firme, a na mjestu nekadašnje kompe (motorne skele) 2001. godine izgrađen je Most Belišće.

Na lijevoj, baranjskoj obali, balazi se - Stara Drava. Bogato je stanište raznolikih biljnih i životinjskih vrsta, kao što su krtice, ježevi, čaplje, patke, rovke, šišmiši, bjelouške, gušterice, žabe, mukači, šarani, štuke, somovi, babuške te mnogi drugi. Danas je obala Drave utočište ribiča, sportaša, rekreativaca, slikara i šetača.

Uz Dravu vezuje se i ime belišćanskog kanuiste Matije Ljubeka. Matija Ljubek bio je najbolji hrvatski olimpijac koji je osvojio 4 olimpijske medalje i oko 300 svjetskih medalja!

 

Img 2804