Lijeva obala

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Sjevernodravska obala

Trenutno je uloga područja lijeve obale Drave sportsko rekreacijska, s bazenskim kompleksom, improviziranom gradskom plažom i stazom za trčanje te osječkim Zoološkim vrtom, katakombama, skate parkom i sportsko-rekreacijskom zonom.

Počevši s istočne strane, uz glavnu obalnu šetnicu nižu se povijesne katakombe, Rekreacijski centar Cobacapana s ugostiteljskom zgradom, javna gradska plaža, skate park, šumski predjel Regionalnog parka Mura-Drava, šetnica i staza za trčanje te kompleks Zoološkog vrta (Zoo, hotel, restoran) kao krajnja gravitacijska točka ovog predjela.

Img 0777