Pustara Zlatna Greda

Zlatna Greda osnovana je oko 1870. godine kao dio Beljskog vlastelinstva. Ovo nekadašnje poljoprivredno radničko naselje smješteno je u istočnom dijelu Baranje, uz sjeverni rub Kopačkog rita. Do danas je sačuvan veći dio izvornih zgrada građenih u drugoj polovici 19. stoljeća (upravna zgrada, zgrada skladišta-magazin, radnički stanovi...).

Danas predstavlja skladnu cjelinu sačuvane utilitarne industrijske graditeljske baštine specifične za pustare na prostoru istočne Hrvatske. Njenoj atraktivnosti i ambijentalnim vrijednostima doprinosi uklopljenost naselja u okruženje dunavsko-dravskih ritskih šuma. Smještaj uz sam Kopački rit predstavlja veliku vrijednost i sponu sa očuvanjem prirodnog okoliša i bioraznolikosti područja.

U nekadašnjoj upravnoj zgradi smješten je Eko centar Zlatna Greda. Njegov temeljni cilj je zaštita prirodnih i tradicijskih vrijednosti kroz edukacije i posjete prirodi prema načelima eko turizma.

Ministarstvo kulture dodjelilo je pustari Zlatna Greda status zaštićenog kulturnog dobra.

 

Pustara+zlatna+greda+baranja+ 67