Pentekostna crkva

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Cvjetkova ul. 32

Pentekostna crkva u donjogradskoj Cvjetkovoj ulici izvedena je prema projektu osječkog arhitekta W. C. Hofbauera 1901.-1902. (sa završnim radovima 1903. g.). Pripada tipu „Westwerk“ sinagoge s parom tornjeva na zapadnom pročelju što se tumači kao asimilacijski koncept bogomolje. 

Sinagoga je 1950. godine dana u najam pentekostnoj crkvi, a 1976. godine je prodana evangeličkoj zajednici i 1980. godine je preuređena u pentekostnu crkvu - konzervatorski korektno, uz očuvanje izvornih odlika sinagoge i glavnih simbola židovstva. Danas nosi ime Evanđeoska Pentekostna Crkva, a nalazi se u sklopu zgrada Evanđeoskog teološkog fakulteta.

Img 0961