Bijela kuća Činovnički kasino (Beamtenkasino)/Činovnički dom

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Trg Ante Starčevića 2
Icon 14 bfa338834cbfb848f8a6bdec8a7e7b0438e66525d682ec0969e124b292b54137 Najveća povijesna zgrada Belišća.

Zajedno s Palačom Gutmann, ova zgrada predstavlja izdvojeni primjer stilske arhitekture u dominirajućem okruženju belišćanske industrijske arhitekture, a služi kao poslovno-stambeni objekt.

Zgradu je projektirao i gradio 1924. - 1925. u duhu historicizma i  art decoa austrijski arhitekt i dizajnera funkcionalizma Fritz Reichl (1890.-1959.).

Ako niste dosada znali -  u Belišću su nekada postojala dva kina: “Radničko kino” u Radničkom domu i “Činovničko kino” u Činovničkom domu. Svu djelatnost  kina  vodio je kino-odbor na dobrovoljnoj bazi, a svako je kino je plaćalo samo jednog kino-aparatera i blagajnika. Predstavnici filmskih kompanija dolazili su u Belišće  dva puta godišnje ugovoriti filmske programe, a kino predstave mogle su se pogledati srijedom, subotom i nedjeljom.

Činovničko  kino imalo je dvoranu u prizemlju Činovničkog doma (sagrađen 1924/25.) s oko 200 mjesta. “Pravo” na gledanje predstave imali su svi članovi “kasina” besplatno.

Oba su kina radila na račun  tvrtke S.H.Gutmann. Poslije II. svjetskog rata  u Belišću  je ostalo samo jedno, jedinstveno kino za sve gledatelje smješteno u zgradi Činovničkog doma pod nazivom kino “Radnički”. Kino Belišće, kako se zvalo zadnjih godina djelovanja, svoju je posljednju predstavu prikazalo sredinom 2004. godine.

Zanimljivost:

U vrijeme nijemog filma u Radničkom je kinu za sve vrijeme predstave sviralo tamburaško društvo. Stari su Belišćani kazivali da je sviranje tamburaša  “bilo tako dobro da su mogli svirati i na radiju”.

Img 2718