Zgrada gradske uprave

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Ul. Ivana Pavla II 7

Zgrada gradske uprave jedan je od zaštićenih spomenika kulture na području grada Đakova. Jedna je od najpoznatijih zgrada u Đakovu, a nalazi se na Trgu dr. Franje Tuđmana. Djelo je arhitekta Josipa Vancaša, a izgrađena je u secesijskom stilu.

Gradska uprava 2