Spomenik u Batini

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Batina

Memorijalni kompleks „Batinska bitka“ otvoren je 1976. godine u znak sjećanja na sudionike Batinske bitke iz studenog 1944. godine. Spomenik „Pobjeda“, impozantni obelisk, podignut je 1947. godine na visoravni Gradac na mjestu najžešćih borbi (tzv. „krvava kota 169“) i visok je 26,5 metara.

Sastoji se od tri dijela. Prvi je središnji stup u osnovi peterokuta s pet skulptura, a zatim skupina na pročelju koja predstavlja crvenoarmijce u jurišu, izvedene kao reljefe u bronci. Od prvog većeg platoa vodi 27 stuba na manji plato na kome je obelisk visok 19,5 metara i na njemu se nalazi brončana figura „Pobjeda“ visoka 7 metara koja u rukama drži baklju. Ispod spomenika je velika kosturnica u kojoj su pohranjeni posmrtni ostaci 1.297 boraca.

Spomenik+batinabaranja+ 63