Gradski park

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Vinogradska ul. 3

Gradski park u Našicama posjeduje izuzetnu botaničku i dendrološku raznolikost te nosi titulu prvog zaštićenog parka u bivšoj državi (1949.). 

Osim što je spomenik parkovne arhitekture, neodvojiv je dio bogate kulturno-povijesne baštine. Osnivanje parka i perivoja povezano je s podizanjem kasnobaroknog dvorca Pejačević.

Gradski park 1