Dvorac Pejačević

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Trg dr. Franje Tuđmana 5

Dvorac Pejačević u Našicama građen je između 1811. i 1812. godine. Polovicom siječnja 1811. Vincencije grof Pejačević dao je kopati temelje, 11. ožujka opat Stjepan Darašević blagoslovio je kamen temeljac budućega dvorca, a u siječnju 1812. dvorac je bio gotov.

Od svoga nastanka nekoliko puta je mijenjao izgled, osobito u doba grofa Ladislava oko 1850. godine. Također, morao se popravljati i nakon potresa u svibnju 1817. godine, a njegov izgled potpuno je promijenjen u siječnju 1865. kada je grof Ferdinand Karlo Rajner dao dograditi dvorac.

Dvorac pejacevic 3