Crkva Rođenja BDM Višnjevac

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Ul. Josipa Kozarca 103

Kao župa osnovana je 1968. godine. Prvo su je vodili franjevci iz Družbe Isusove, a misna su se slavlja održavala u obiteljskoj kući. Početkom sedamdesetih krenulo se u gradnju crkve. Ona je 1973. godine posvećena i do danas simbolizira središte Višnjevca. Novu je crkvu posvetio Ćiril Kos, tada generalni vikar Đakovačke biskupije.

Zanimljiv je podatak kako je građevinska dozvola izdana zapravo za gradnju dvorane, a ne crkvenog objekta, pa i danas zbog čistih pravokutnih linija pomalo podsjeća na klasični oblik sportske dvorane, a ima čak i balkon.

Img 0682