Crkva sv. Arhanđela Mihaila

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Ul. Vladana Desnice 81A

Najstariji sakralni objekt u Belom Manastiru je pravoslavna crkva sv. Arhanđela Mihaila (1690. godina). Šest godina prije crkve svetog Martina biskupa izgrađena je, u stilu kasnog baroka, nešto manja parohijska crkva svetog Arhangela Mihaila. 

To je jednobrodna građevina s polukružnom apsidom i rizalitno istaknutim zvonikom. Brod crkve presvođen je drvenim bačvastim svodom, a svetište polukupolom izvedenom od drvenih dasaka. Crkva je građena dijelom od naboja s dograđenim dijelovima od opeke. Pokrivena je dvostrešnim krovištem s pokrovom od biber-crijepa, a zvonik prekriva barokna limena lukovica.

Crkva+svetog+mihaila+baranja+ 41