Dvorac Eugena Savojskog Bilje

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Ul. Šandora Petefija 33

Lovački dvorac u baranjskom selu Bilje, desetak kilometara od Osijeka, dao je u 18. stoljeću sagraditi austrijski vojskovođa princ Eugen Savojski. Nalazi se na rubu močvarnog i poplavnog područja Kopačkog rita. Njegovi oklopi podsjećaju na renesansni način obrane, odnosno na kasnosrednjovjekovne i renesansne nizinske burgove.

Ako se uputite cestom sjeveroistočno od Osijeka, ubrzo ćete dospjeti do perivoja dvorca u kojem su od 1977. godine prevladavale četinjače i listače, dok je 1824. godine bio okružen šljivikom i šumom, a tek kasnije preuređen u perivoj. U sklopu građevine 1720. godine izgrađena je i dvorska kapela posvećena Majci Božjoj i do izgradnje župne crkve imala je ulogu župne kapele.

Danas u okrilju Lovačkog dvorca smješten je dio Hrvatskih šuma te Uprava Javne ustanove Park prirode Kopački rit. Također, u podrumskom prostoru uređena je izložbena galerija Eugen Savojski.

Dvorac+bilje+7