Svetište Srca Isusova

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Ul. Kardinala Alojzija Stepinca 27
Icon 15 b050e13c7c8aa6319b11619aef9dc0fb6d7f31223941ebd07757e23490694352

Kapela je otvorena: 6:30-12:00. i 16:00-19:30.

Godine 1940. počela je izgradnja svetišta Srca Isusova, a 1948. godine jugoslavenske vlasti srušile su nedovršeno svetište. Na poziv Družbe Isusove postavljeni su temelji i započela je izgradnja velebna Svetišta Srca Isusova. U planu je bila izgradnja crkve, samostana i konvikta prema tadašnjim najvišim arhitektonskim i umjetničkim standardima i u skladu s crkvenim propisima, po uzoru na poznata europska svetišta. Do kraja Drugog svjetskog rata izgrađena je kripta i zidovi su dignuti do sedam metara visine. Svetište je razoreno do samih temelja. 

Rušenjem je nanesena nenadoknadiva šteta i uništeno je djelo desetaka tisuća velikodušnih darovatelja. Njima u znak zahvalnosti i da se ne zaboravi nakana i ideja podigla se spomen ploča u parku na Gajevom trgu.

Svetište Srca Isusova spada pod Rezidenciju Družbe Isusove u Osijeku koja se nalazi u ulici Kardinala Alojzija Stepinca i vode ga oci isusovci Hrvatske pokrajine Družbe Isusove.

Img 0932