Rokova crkva

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Ul. Josipa Jurja Strossmayera 56

Crkva sv. Roka izgrađena je na Solarskom trgu koji se nalazi između Strossmayerove ulice i rijeke Drave. Glavno pročelje kapele nalazi se na sjevernoj strani Strossmayerove ulice, a nasuprot kapeli, pod pravim kutem, počinje Rokova ulica koja se proteže prema jugu.

Ova barokna crkva sagrađena je oko 1742. godine nakon epidemije kuge kao zavjetna crkva sv. Roku - zaštitniku od kuge. 

Kapela je longitudinalna jednobrodna građevina, zaključena nešto užim poligonalnim svetištem. Dugačka je 13,5, a  široka 6 metara. Svođena je češkim kapama. Ukrasi na pročeljima su bili bojani, a na glavnom ulazu je reprezentativan kameni portal iznad kojega je neobična ležeća figura sv. Roka. Na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće kapeli je nadograđen zvonik s lukovicom na glavnom pročelju te sakristija sa stražnje strane. U kapeli se nalazi inventar klasicističkih obilježja i nekoliko grobova.

Img 0805