Državni arhiv u Osijeku

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Ul. Kamila Firingera 1

Od utemeljenja 1947. godine Državni arhiv u Osijeku bio je smješten u osječkoj staroj Tvrđi, Kuhačeva 27. No, ta zgrada je bila premalena da primi svo gradivo te je Općina Osijek 1971. od vojske kupila i predala Arhivu nekadašnju vojarnu u Ulici Kamila Firingera 1. Adaptacija zgrade i preseljenje je obavljeno od 1972. do 1975. godine.

Zgrada ima 2000 kvadratnih metara prostora, od čega na spremište otpada 1500 kvadratnih metara, na radionicu 100 kvadratnih metara, a ostalo su službene i radne prostorije. Godine 1991/92. zgrada je teško oštećena u ratnim razaranjima, no zahvaljujući pomoći države, županije i grada, obnovljena je 1996. godine.

Img 0990