Spomen ploča stare Sinagoge

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Županijska ul.13

Sinagoga je specifičan tip religijske arhitekture u židovstvu, a najreprezentativniji primjer sinagogalne gradnje u Slavoniji predstavlja upravo ova podignuta u Osijeku. Poznata i pod nazivom Gornjogradska sinagoga, izgrađena je davne 1869. godine. Sagrađena je prema projektu arhitekta Theodora Sterna, a prema kojem je uz sinagogu planirana i gradnja židovske škole, no ona nije realizirana. 

Prvi su doseljeni Židovi u Osijeku zabilježeni 1746. godine i to na području Donjeg grada. Suvremena židovska općina (uz zagrebačku, najbrojnija u Hrvatskoj) u Osijeku je u Gornjem gradu osnovana između 1845. i 1848. godine. Prva bogomolja uređena je u kući u Školskoj ulici, kasnije u Nemeckoj (danas Pejačevićevoj), a velika gornjogradska sinagoga s dva tornja bila je izgrađena 1869. godine u Županijskoj ulici. Devastirana je i zapaljena 1941. godine, a potpuno srušena 1950. godine.

Img 0854