Gradske zidine i Vodena vrata

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Fakultetska ul. 4

Početkom 18. stoljeća započela je izgradnja zidina osječke tvrđave – Tvrđe, u obliku velike nepravilne zvijezde. Po dovršetku radova 1722. godine Tvrđa je postala jedna od najvećih i najmodernijih vojnih utvrda u srednjoj Europi. Unutar zidina zgrade su građene gotovo isključivo u baroknom stilu, a u sam grad vodilo je četvora vrata.

U prvoj polovini 20. stoljeća nažalost je odlučeno da se stare zidine sruše. Tako danas postoji tek manji dio zidina prema rijeci s Vodenim vratima i kulom (vodotoranj) te veći dio Krunske utvrde na lijevoj obali Drave.

Zidine su građene ponajprije zbog obrane od mogućeg novog napada vojske Osmanskog carstva koje je Osijek držalo pod okupacijom od 1526. do 1687. godine. Gradnju zidina vodio je general Johann Stephan von Beckers, a i danas se vjeruje da je njegovo tijelo po smrti zazidano u zidine uz Vodena vrata.

Zanimljiva je anegdota o pokušaju ulaska cara Josipa Drugog u Tvrđu. Naime, tijekom svog prvog posjeta gradu 1768. godine, car je došao nakon zalaska sunca te se čak niti njemu nisu smjela otvoriti gradska vrata. Stoga su mu smještaj ponudili u Gornjem gradu u gostionici K šaranu na mjestu današnjeg Esseker centra.

Img 4551