Židovska općina Osijek

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Ul. Stjepana Radića 13

Židovska općina Osijek zajednica je koja se bavi očuvanjem svoje kulture te koja promiče svijest o žrtvama najvećeg zločina u povijesti, kako nam se ne bi ponovilo.

Img 0951