III. gimnazija Osijek

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Ul. Kamila Firingera 14

Osječka 3. gimnazija osnovana je završetkom rata, u rujnu 1992. godine, smještena je u baroknoj Tvrđi, a poznata je po brojnim projektima i izvrsnim uspjesima svojih učenika te su ju pohađala su ju pohađala i dva nobelovca. 

U početku je to bila mala, zatim viša, a kasnije i visoka muška gimnazija, zbog čega je zgrada neprekidno mijenjala ime i poziciju, no ne i funkciju edukativne ustanove. Iznimke su bili ratovi, kada je zgrada služila kao vojna ambulanta, neophodna u razdoblju ratnih zbivanja. Njezina najveća prednost toga doba bio jest zaštićeni podrum i stara gradnja, prema kojoj su zidovi bili široki od 30-50 cm, što je predstavljalo izuzetno dobru zaštitu minskih udara. 

S obzirom na relativno loše poslijeratno stanje, škola je 2006. godine krenula s obnovom. Obnova je trajala tri godine, za vrijeme kojih je bila dislocirana u Kampusu, a samo obnavljanje bilo je teško i skupo, obzirom da je škola spomenik nulte građe te edukativna ustanova. 

Img 0980