Spomen vlak

Kompozicija Spomen-vlaka nekadašnje uskotračne Slavonsko-podravske željeznice nalazi se u „tvorničkom krugu“, a čini ju: lokomotiva “Partizanka”, izgrađena u Münchenu 1913. godine, tender, putnički vagon, jedan zatvoreni i dva teretna vagona.

Prvotno se nalazila na nekadašnjoj željezničkoj stanici u Belišću, ali je zbog stalnih devastacija i sigurnosti očuvanja 1993. godine premještena unutar tvorničkog kruga te smanjena za dva vagona!

Img 3048