Arheološko nalazište "Staro Valpovo"

Prapovijesni, antički i srednjovjekovni lokalitet Staro Valpovo nalazi se jugoistočno od Belišća na prostranoj, približno kružnoj površini, s tri strane okruženoj širokom depresijom (bivši fortifikacijski opkop), a vrijeme nastanka ovog nalazišta procjenjuje se na razdoblje od  6300g. p.n.e. do 15.st.

Prvim, zaštitnim istraživanjima obuhvaćen je dio neolitičkih naselja starčevačke i sopotske kulture, s mnoštvom naseobinskih objekata, a pronađen je materijal iz razdoblja prapovijesti, antike: fibule, perlice i prsten te srednjeg vijeka: keramika iz predturskog razdoblja te ostaci ljudskih kostiju. Na lokalitetu su također pronađeni značajni nalazi kalotastih peći te groba s ostacima pokojnika u zgrčenom položaju bez grobnih priloga.

Među pokretnim nalazima s ovog lokaliteta značajne su: kamene sjekire, ukrašeni keramički ulomci, ulomci opsidijana, keramički utezi, pršljeni, životinjske kosti. Arheološki sloj debljine je 1,20m, gdje se pojavljuje zdravica. Svi neolitički nalazi izloženi su u muzeju u Belišću.

Zanimljivost:

Tijekom niza godina ovo se područje koristilo se za odlaganje industrijskog i komunalnog otpada, a lokalitet je otkriven upravo prilikom sanacije odlagališta otpada. Tom prilikom sakupljen je i sav materijal!

Img 2980