Šuma Cerje

Šuma Cerje šuma je hrasta lužnjaka i običnog graba s cerom, koja se razvila na visokoj obali, terasnoj nizini rijeke Drave. Šuma je prosječena šumskim putovima, a u blizini se može naći i nekoliko pješčanih dina, zasađenih bagremicima.

Img 4295