Mlin

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Željeznička ulica 9
Icon 14 bfa338834cbfb848f8a6bdec8a7e7b0438e66525d682ec0969e124b292b54137 Nepokretno kulturno dobro – profana graditeljska baština

Mlin „na valjke“ izgrađen je davne 1921. g., prema nacrtima Rikarda Pfeiffera i A.Timofejeva, građevinskih stručnjaka SHG. Mlin je izgrađen za potrebe mljevenja većih količina žitarica koje su se koristile u proizvodnji kruha za sve zaposlene u tvrtki Belišće d.d. te stanovništvo radničke kolonije.

Zanimljivost:

Ta je slobodnostojeća jednokatna građevina pravokutne tlocrtne osnove građena opekom, ali i riječnim kamenom - po čemu je jedinstvena u arhitektonskom fundusu Belišća! Mlin pokriva dvoslivno krovište s pokrovom od biber crijepa, a 2006. godine mlin je registrirano je i zaštićeno kulturno dobro.

 

Img 2657