Župa sv. Josipa Radnika Belišće

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Kardinala Stepinca 4

Kada nastaje Župa svetog Josipa Radnika Belišće?

Sve do 1966., kada je osnovana župa, katolički vjernici u Belišću činili su ispostavu župe Valpovo, dok je prema projektu arhitekta Julija Domanovca, 1970. godine napokon i izgrađena župna crkva sv. Josipa Radnika.

Kulturno-umjetnička obilježja župe

Glavni oltar crkve krasi kip uskrslog Isusa, rad akademskog kipara Josipa Poljana te slike sv. Franje i sv. Klare, djela domaćega slikara Zdenka Krulića. Na sporednim oltarima nalaze se jednostavni kipovi Gospe Lurdske i sv. Antuna,  a prilikom posvete crkve 1996., crkva je dobila kip i sv. Josipa s djetetom Isusom, dar samostana sv. Marije iz Glavotoka na Krku. Kip sv. Josipa Radnika djelo je akademske kiparice Lojzike Ulman.

U crkvi se nalaze i manje orgulje, izrađene u Münchenu, a uz samu crkvu i samostan franjevaca trećoredaca glagoljaša, čiji su oci bili dosadašnji upravitelji i kapelani belišćanske župe.

U župi pastoralno djeluje nekoliko zajednica i udruga: Zajednica Vjera i svjetlo, Udruga svetog Vinka Paulskog, Franjevačka mladež (FRAMA), Franjevački svjetovni red (FSR), Mali tečaj Kursiljo te također i crkvena pjevačka društva: Zbor župe sv. Josipa Radnika, Crkveno pjevačko društvo MIR, Dječji zbor i zborovi u filijalama Bistrinci i Kitišanci.

Crkveni god obilježava se na blagdan sv. Josipa Radnika, 1. svibnja, koji je ujedno Dan Grada Belišća.

Img 2403