Obitelj Prandau

Obitelj Hilleprand von Prandau upravljala je Valpovačkim vlastelinstvom 164 godine, a zatim upravu nad tim posjedom preuzima obitelj von Normann-Ehrenfels. Obitelj Hilleprand von Prandau poduzimala je različite aktivnosti na unapređenju gospodarstva na vlastelinstvu. Dio prihoda nastojali su uložiti u unapređenje školstva na valpovačkom području. Početkom 19. stoljeća dio vlastelinskih prihoda obitelj je uložila u izgradnju kazališne zgrade te sve do polovine stoljeća brinula je o troškovima njezina održavanja. Omogućila je svojim djelovanjem društveni, kulturni, obrazovni i gospodarski razvoj valpovačkoga područja.

Baruni Prandau, kao i grofovi Normann, slovili su kao velike mecene, donatori i dobrotvori, podržavali su rad brojnih zaklada, udruga te su vršili patronat nad svim župama Valpovštine i Miholjštine i ponekim institucijama, prvenstveno onima kulturnoga karaktera. Preseljenjem iz Beča, tada jednim od najvećih gradova i kulturnih centara svijeta, u maleno opustošeno Valpovo, obitelj Prandau donosi duh bečke elite. Uređivali su vlastelinstvo i omogućavali njegovo funkcioniranje; gradili su ceste, škole, crkve, a gospodarski je vlastelinstvo vrlo napredno; jedno od rijetkih gotovo potpuno samoodrživih posjeda koje je redovito bilo i modernizirano. Praćenje trendova osjetno je i u likovnoj zbirci obitelji u kojoj se nalaze neka od najvećih umjetničkih imena Monarhije. Umjetnost je na valpovačkom dvoru bila vrlo cijenjena, a zanimljivo je da je obitelj Prandau tu ljubav zauvijek utisnula i u obiteljski grb.

Izvor fotografije

Alvine barunice hilleprand von prandau