Đuro Salaj

Đuro Salaj rođen je u Valpovu 1889. godine, a bio je revolucionar i hrvatski komunistički političar. U potrazi za poslom, 1907. godine je otišao u Austriju, gdje je postao član Socijaldemokratske partije. Godine 1909. vratio se i živio u Sarajevu. Bio je jedan od osnivača Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista) 1919. godine. Poslije neuspješnog atentata na kralja Aleksandra 1921. osuđen je na dvije godine zatvora.

1930. godine otišao je u Sovjetski Savez gdje je radio kao predstavnik KPJ u Kominterni. Također je radio kao spiker i urednik emisija radio-postaje „Slobodna Jugoslavija”. Bio je odlikovan Ordenom junaka socijalističkog rada i ostalim jugoslavenskim odlikovanjima.

Duro salaj