Ladislav Pejačević

Grof Ladislav Pejačević, slavonski veleposjednik koji je bio hrvatski ban od 1880. od 1883. godine, rođen je 1824. godine. Grof Pejačević bio je na banskom položaju u vremenu nakon odstupanja bana Ivana Mažuranića, a uoči dolaska grofa Károlyja Khuen-Héderváryja. Za banovanja su ga zvali ban kavalir jer se odrekao banske plaće.

Pejačević je posjedovao vlastelinstvo Našice u Slavoniji, s više od 20.000 hektara zemljišta, što ga je činilo jednim od najbogatijih aristokrata u Hrvatskoj. Po njemu je kasnije dobio ime važan trg u Zagrebu koji je danas poznat kao Britanski trg.

Ladislav pejacevic