Isidor Kršnjavi

Isidor Kršnjavi, hrvatski političar, povjesničar umjetnosti, pisac i slikar rođen je 1845. godine u Našicama. Studirao je u Beču povijest, povijest umjetnosti i filozofiju, a usporedno s time školovao se i za akademskog slikara u Beču i Münchenu. Postao je doktorom filozofije, a u nešto kasnijoj dobi studirao je pravo te stekao doktorat i iz tog područja. Bio je prvi profesor povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu. Potaknuo je osnivanje Društva umjetnosti, Muzeja za umjetnost i obrt i Obrtne škole te je bio prvi ravnatelj Strossmayerove galerije starih majstora i urednik njezinog prvog kataloga.

Kao politički pragmatik napustio je Stranku prava i  postao saborski zastupnik na listi Narodne stranke bana Károlya Khuen-Hédervárya. Kasnije postaje predstojnik Odjela za bogoštovlje i nastavu. Na toj funkciji bio je vrlo aktivan i proveo je veći broj reformi u srednjoškolskoj i visokoškolskoj nastavi. Srednja škola u Našicama nosi naziv po njemu.

Izidor krsnjavi