Dvorac Prandau

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Vukovarska ulica 7

Nakon oslobođenja od turske vlasti 1687. godine, Donji Miholjac bio je pod upravom Dvorske komore. Carski dvor rasprodavao je i dijelio velike posjede u Slavoniji, i to uglavnom strancima (vojskovođama i zaslužnima u borbi protiv Turaka). Car Karlo VI. darovao je posjed pod nazivom Valpovačko vlastelinstvo (Donji Miholjac i Valpovo) Antunu Petru Hilleprandu von Prandau, savjetniku bečke komore. Od tada Donji Miholjac postaje vlastelinski grad te dolazi do društvenog, kulturnog, gospodarskog i prometnog razvoja mjesta.

Nakon smrti posljednjeg muškog nasljednika obitelji Prandau, imanje se dijeli njegovim kćerima. Kći Štefanija dobiva miholjački dio bogat hrastovim šumama i lovištem te plodnom zemljom. Udajom Štefanije von Prandau 1852. godine za grofa Đuru Mailatha von Szakhelya, državnog suca, veleposlanika i osnivača mađarske akademije znanosti, posjed postaje vlasništvo grofa Mailatha.

Nakon tragične smrti grofa Đure koji je ubijen u pljački, imanje vodi grofica Štefanija koja često organizira dobrotvorne i humanitarne akcije. Imanje se 1923. godine prodaje braći Schlesinger koja bježe ispred njemačke okupacije 1941. godine i od tada je dvorac, sve do danas, sjedište općinskih gradskih vlasti.

Dvorac prandau 3