Tikveš

Tikveš je naselje ili pustara na 19 kilometara od Bilja. Nalazi se u središtu sjevernog dijela Parka prirode. Okruženo kvalitetnim šumskim fondom, ima izvrsne uvjete revitalizacije u obliku etno sela.

Arhaičnost izgrađenih građevina te svojevrsna izdvojenost u divljini, posjetitelje može privući svojom izoliranošću u odnosu na okolni prostor. Stanovnici su se nekada uglavnom bavili gospodarenjem bogatstvima Kopačkog rita kao što su lov, ribolov, šuma, trska i stari zanati.

U ovo malo selo navraćali su mnogi istaknuti svjetski državnici i vladari. Prepoznavši tikveške hrastove šume kao lovno područje bogato krupnom divljači, Habsburgovci su dali sagraditi dvorac za potrebe carskog lovišta. Dvorac Habsburg (poznat i kao “Titov dvorac”) i reprezentativno lovište Tikveš i do danas su zadržali patinu prošlog vremena. U Tikvešu su se izmjenjivali mnogi vladari i dolazili mnogi značajni ljudi. Jedna od predsjedničkih rezidencija Josipa Broza Tita bio je i tikveški dvorac u kojem su odsjedali mnogi svjetski političari koji su ovdje boravili u lovu.

Img 2980