Groblje iz 17. stoljeća

Istraženi grobovi na jugoistoku nalazišta Beli Manastir – Širine pripadaju kulturi ranobrončanodobne inkrustirane keramike.

Na jugoistočnom dijelu nalazišta otkriveno je nekoliko objekata s nalazima iz razdoblja razvijenog srednjeg vijeka. Riječ je o manjim jamama, ostacima stupova i jednom većem ukopanom objektu gdje su pronađeni tragovi ognjišta, željezna britva i veća količina keramike. Vjerojatno se radi o manjem gospodarstvu ili rubnom dijelu naselja.

Zaštitna arheološka istraživanja na nalazištu Širine upozorila su na bogatu slojevitost tisućljetne naseljenosti na prostoru Baranje koja je oduvijek bila privlačan prostor za naseljavanje zbog svojih okolišnih resursa i geografskog položaja između dvije velike rijeke Dunava i Drave, čije su doline bile i prirodni prometni pravci.

Img 2980