Matija Petar Katančić

Matija Petar Katančić rođen je u Valpovu 1750. godine. Bio je hrvatski književnik i latinist, sveučilišni profesor poetike, arheologije i numizmatike te knjižnički kustos. Studirao je bogoslovlje i estetiku u Budimu. Kao mlad ušao je u franjevce, a dugo godina je bio profesor u Osijeku, Zagrebu i Pešti. U Zagrebu je predavao arheologiju te bio profesor u Klasičnoj gimnaziji.

Prevoditelj je prvog cjelovito tiskanog Svetog pisma na hrvatski jezik. Smatra ga se dijelom budimskog kruga hrvatskih franjevačkih pisaca koji je uvelike pridonio razvitku kulture Hrvata u Ugarskoj u 18. i 19. stoljeću. U književnosti je predstavnik kasnog pseudoklasičnog pjesništva.

Izvor fotografije

Matija+petar+katan%c4%8di%c4%87