Grobljanska kapela Uzvišenja sv. Križa

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Ulica Matije Gupca

Kapela Uzvišenja sv. Križa nalazi se na valpovačkom groblju, a podigao ju je vlastelin barun Gustav Hilleprand od Prandaua davne 1880. godine. 

Vanjski izgled crkve karakteriziraju stilska obilježja neobaroka i neogotike, dok je unutrašnjost bogato oslikana i stilski ujednačena - neobraokna.

Do kapele se dolazi stazom uz koju stoji 14 poklonaca s postajama Križnoga puta. 

Crkva groblje 1