Crkva sv. Antuna Padovanskog

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Ul. kralja Tomislava 1

Crkva sv. Antuna Padovanskog potječe iz prve polovice 14. stoljeća i bila je jednobrodna crkva s poligonalnim svetištem, kvalitetno građena opekom i kamenom u gotičkom stilu. Početkom 18. stoljeća obnavlja se u baroknom stilu te uz nju zida visoki zvonik.

Prostor crkve riznica je vrijednih umjetničkih djela, među kojima se ističu barokne skulpture i slike, bogato oblikovan oratorij i propovjedaonica. Ima sedam oltara, vrijedne barokne orgulje i dvije kripte, a početkom 20. st. oslikana je freskama te su postavljeni vitraji.

Crkva sv antun 1